Vi skaper verdier for lokalmiljøet

Et mangfold gjester krever et like stort mangfold med ansatte.

Mennesker som møter mennesker er en del av opplevelsen når du reiser og besøker nye steder. Derfor er også folkene som arbeider på Tromsø Lodge og Camping bedriftens viktigste ressurs.

Overnatting- og reiselivsbedriften har over 70.000 gjester i året. Hit kommer folk fra hele verden. Med sine 53 hytter tilbyr de 200 sengeplasser i tillegg til oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner. Fra å være en helt vanlig campingplass med noen få hytter, har de vokst til å bli et av de mest moderne campinganleggene i Norge. Nylig åpnet de sin egen restaurant hvor de hver dag serverer god, gammeldags husmannskost til gjester og lokalbefolkning.

Reiselivsbedriften eies av Tromsdalen Ungdoms- og Idrettslag og verdiene som skapes går tilbake til idrettslaget. Her blomstrer overskuddene videre gjennom utvikling av lokalmiljøet og nye idrettsaktiviteter. Det motiverer de 20 ansatte litt ekstra å være en del av et viktig samfunnsoppdrag. Idrettslagets verdier «trygg, utviklende, inkluderende og langsiktig», gjelder på campingen så vel som på TUIL-Arena.

På samme måte som gjestene representerer et stort mangfold fra mange plasser i verden, fra ulike kulturer med ulike interesser, har Tromsø Lodge og Camping som sin filosofi at forskjellighet i arbeidsstokken er en styrke og berikelse. Her er alltid en viss andel av arbeidsstokken i arbeidspraksis eller språktrening, og bedriftsledelsen liker å se på seg selv som en nyttig integreringsbedrift. I likhet med reiselivsnæringa forøvrig, sysselsetter de mange med utenlandsk opprinnelse, samt ungdommer som kanskje er i sin første jobb.

Å rekruttere nye arbeidstakere kan være en vanskelig jobb for ledere og bedrifter. Samarbeidet med Ressurs gir Tromsø Lodge og Camping riktig arbeidstaker på riktig sted, sier de selv. Våre programmer skaper en større nærhet til arbeidssøkerne, samtidig som vi også kjenner bedriften og deres behov for ulike typer arbeidskraft. Det har gitt Tromsø Lodge og Camping mange gode jobbmatcher.

Besøk bedriftens nettside
https://tromsolodgeandcamping.no/

Andre samarbeidspartnere