Personvern interne systemer


ServeyXact

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg informasjon om vår behandling av personopplysninger, jamfør Personvernforordningens artikkel 13 og 14.

Formål

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

Behandlingsgrunnlag

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

Kategorier av registrerte

Følgende kategorier av registrerte behandles:

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

Mottakere

Vi deler dine personopplysninger med:

Hvor samler vi dine personopplysninger fra

Vi samler inn dine personopplysninger fra disse kildene:

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Lagring av personopplysningene

Vi lagrer dine personopplysninger slik:

Automatiske avgjørelse


AI Proplan Tiltak

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg informasjon om vår behandling av personopplysninger, jamfør Personvernforordningens artikkel 13 og 14.

Formål

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

Behandlingsgrunnlag

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

Kategorier av registrerte

Følgende kategorier av registrerte behandles:

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

Mottakere

Vi deler dine personopplysninger med:

Hvor samler vi dine personopplysninger fra

Vi samler inn dine personopplysninger fra disse kildene:

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Lagring av personopplysningene

Vi lagrer dine personopplysninger slik:

Automatiske avgjørelse


Karriereverktøy.no

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg informasjon om vår behandling av personopplysninger, jamfør Personvernforordningens artikkel 13 og 14.

Formål

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

Behandlingsgrunnlag

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

Kategorier av registrerte

Følgende kategorier av registrerte behandles:

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

Mottakere

Vi deler dine personopplysninger med:

Hvor samler vi dine personopplysninger fra

Vi samler inn dine personopplysninger fra disse kildene:

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Lagring av personopplysningene

Vi lagrer dine personopplysninger slik:

Automatiske avgjørelse