Våre fagfolk kan hjelpemidler.

Her handler det om service og logistikk overfor brukere av hjelpemidler i hele Troms.

Siden 2010 har Hjelpemiddelsservice driftet Tromsø kommunes hjelpemiddellager. Her tilbyr vi hjelpemidler til alle som trenger det for en kortere periode. Rullestoler, spesialsenger, rullatorer, bade- og toaletthjelpemidler - det meste folk etterspør av hjelpemidler som gjør hverdagen lettere etter uhell eller sykehusopphold. Våre ansatte gjør klart utstyret, de reparerer og leverer.

Hjelpemiddelservice administrerer også hjelpemidler som blir tildelt gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Dette er hjelpemidler folk trenger permanent i hverdagen sin. Her hjelper vi også til i hjemmene til folk med å kjøre ut og installere utstyret.

Hjelpemiddelservice har 10 ansatte og seks biler som er i kontinuerlig kjøring med ulike oppdrag. Arbeidsoppgavene her er mange, enten du arbeider direkte med hjelpemidlene eller du driver det viktige logistikkarbeidet som innebærer å ta i mot bestillinger, holde orden på lageret eller lage systemer som sikrer god levering overfor de som trenger vår hjelp.

Besøk Hjelpemiddelservice sine nettsider.

Andre samarbeidspartnere