FISK1500

NAV

Våre tjenester for NAV

På oppdrag fra NAV leverer vi arbeidsrettede programmer for personer som enten står utenfor arbeidslivet, er sykemeldt, permittert eller av andre årsaker står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Vi bistår enkeltmennesker til å komme ut i arbeid, og bistår med profesjonell veiledning og oppfølging slik at arbeidsløsningen blir varig.

Du er velkommen på omvisning når det passer for deg. Ta direkte kontakt med Anita, Øyvind eller Mathilde. Se kontaktinformasjon i fanen Meny.