FISK1500

NAV

Våre tjenester for NAV

På oppdrag fra NAV leverer vi arbeidsrettede programmer for personer som enten står utenfor arbeidslivet, er sykemeldt, permittert eller av andre årsaker står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Vi bistår enkeltmennesker til å komme ut i arbeid, og bistår med profesjonell veiledning og oppfølging slik at arbeidsløsningen blir varig.

Du er velkommen på omvisning når det passer for deg. Ta direkte kontakt med Øyvind eller Mathilde. Se kontaktinformasjon i fanen Meny.