På NOFI liker de å heie på hverandre. Det skaper stoltheten og entusiasmen bedriften trenger for å være best på sine fagfelt. 

En arbeidsplass for alle

NOFI utvikler og produserer fiskeredskaper, oljevernutstyr og utstyr til havbruksnæringen. De lager flytekaier, vann og avløpsløsninger og driver egen butikk som selger arbeidsbekledning, verneutstyr og fiskeredskaper. Hovedkontoret ligger i Eidkjosen utenfor Tromsø. Nettopp beliggenheten og nærheten til de arktiske havområdene har gitt dem en unik erfaring i å utvikle og lage utstyr tilpasset et kaldt og røft klima.

Ressurs har i mange år samarbeidet med bedriften som har det ambisiøse målet å være en arbeidsplass for alle.

Her får du utfordringer og kunnskap, og du læres opp av dine kolleger. På NOFI har de også sin egen jobbsentral fordi de ofte har behov for arbeidskraft . Opplæringen skjer gjennom praktisk arbeid og kollegastøtte, og de har sin egen NOFI-skole for å gi nye ansatte innblikk i bedriften.

NOFI har om lag 100 tilsatte og har i over 40 år vært et viktig industrikonsern som utvikler, produserer og selger sine produkter og tjenester over hele verden. I like lang tid har bedriften erfart og praktisert et inkluderende arbeidsliv i forståelse med at ulike mennesker trenger ulike arbeidsoppgaver. Folk får arbeidsoppgavene de behersker, kombinert med passende doser nye utfordringer. Slik bygger de stolthet og entusiasme, godt arbeidsmiljø og trivsel. De ansatte må rett og slett trives for å kunne yte sitt beste, er NOFI sin erfaring for at bedriften skal nå sine mål.

Besøk NOFI sine nettsider.

Andre samarbeidspartnere