Velkommen til hotellet som gir gode opplevelser til både tilreisende gjester og lokalbefolkningen i byen.

Mer enn et hotell

Clarion Hotel The Edge i Tromsø er Nord-Norges største hotell og kongressenter. De har på få år blitt en av regionens betydelige reiselivsaktører. Med sine 140 ansatte er de også en betydelig jobbskaper i byen. Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Felles for alle, uansett hva du arbeider med, er å skape trivsel og hygge for tilreisende og fastboende gjester. Og seg selv. For man skal trives på jobben for å yte service, skape god stemning og hygge.

Energi, mot og begeistring, er hotellets verdier som man minner hverandre på litt hver dag. De mange tusen tilreisende gjestene kommer fra alle steder i verden. Dette mangfoldet speiler også de som jobber på hotellet. Å ha en stab med representanter fra 30 nasjonaliteter, er The Edge stolte av.

Tromsø har i løpet av de siste årene blitt en svært attraktiv turistdestinasjon. Byen opplever en kraftig turistvekst, særlig vinters tid. I fjor hadde Tromsø en økning i utenlandske turister på over 30 prosent. Hit kommer gjester med helt klare ønsker for hva de ønsker å oppleve, på kanskje sitt livs reise. Gode senger, deilig mat og en hyggelig atmosfære er viktig, men det handler også om å gjøre alt de kan for å oppfylle alle gjestens drømmer.

Så her får de ansatte mange mulighet til å finne sine styrker, under mottoet at alt kan læres. Et godt vertsskap handler like mye om å være mot andre som man selv ønsker å bli behandlet, som det handler om teoretisk eller praktiske ferdigheter. Det siste kan læres, det første trener man på.

The Edge har samarbeidet med Ressurs i flere år. Det nære samarbeidet gjør at Ressurs får god kunnskap om bedriften. Denne kjennskapen er nøkkelen til å skreddersy og skape gode jobbmatcher. Sammen gir de mange jobbsøkere muligheten til å finne sine egne styrker. På The Edge er det rom for å gi mennesker, som av ulike årsaker er utenfor arbeidsmarkedet, nye sjanser.

Fordi The Edge alltid har et hjerte for, og leter etter mennesker, som gjør en forskjell.

Andre samarbeidspartnere