Vi er en kompetansebedrift som skaper gode løsninger for mennesker og bedrifter.

Erfaring gjennom praksis

Ressurs ble etablert for over 50 år siden som en arbeids- og inkluderingsbedrift. I dag er vi en av Nord-Norges største tilbydere av tjenester innen kompetanseheving og integrering. Vi er ca. 80 ansatte og har over 1.000 mennesker årlig som deltar i våre programmer og tjenester. Vår viktigste oppdragsgiver er NAV. I tillegg tilbyr vi også tjenester innen sykefravær og komptanseheving direkte til arbeidsgivere.

Ressurser kan være penger, materiell, tjenester eller varer - det vi har tilgjengelig for å lage eller produsere noe av. Vi fokuserer på mennesket som en ressurs. Da handler det om kunnskap, kompetanse og erfaring. Derfor jakter vi på dine muligheter.

FISK1451

Vi i Ressurs fokuserer på mennesket som en ressurs. Derfor jakter vi på dine muligheter.

Framtidens arbeidsliv er mer enn digitalisering og robotisering. Her skal det også være plass til mange mennesker.

En eller annen gang opplever vi endringer på arbeidsplassen og i livet for øvrig. Nedbemanninger, nedleggelser, oppsigelser, sykdom, skade eller andre årsaker og utfordringer kan være grunnen til at du står i omstilling. Kanskje må du bytte arbeidssted eller finne et nytt yrke? Kanskje handler det rett og slett om å finne en jobb?

Norges framtidige produksjon og velferd betyr at vi må forvalte arbeidskraften vår godt. Samtidig skjer det store endringer i måtene vi arbeider på. Du har kanskje selv opplevd at endringene skjer raskt, og at kravene til kunnskap og kompetanse forandrer seg?

Vår visjon er nettopp å ta endringer på alvor - og deretter gjøre oss i stand til å takle dem. Endringer er ikke farlige, så la oss i fellesskap finne ut hva de handler om for deg og din bedrift. Når vi forstår dem, blir vi i stand til å handle. Derfor lever vi etter filosofien «Det ordner seg ikke. Det må ordnes». Det betyr at vi tar tak i ulike problemstillinger, enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver. Og vi gjør noe med dem.

Gjennom denne aktive tilnærmingen utvikler vi kompetent arbeidskraft for framtidens arbeidsmarked.

Til denne reisen har vi i Ressurs skapt vårt eget kompass. Vi manøvrerer hver dag etter verdiene initiativrik, inkluderende, raus og profesjonell. Disse veileder oss i måten vi utfører jobben vår på, både ute og hjemme.

Våre verdier

1. Initiativrik

Vi sitter ikke med alle svarene, men vi har kanskje noen av nøklene du trenger for å åpne nye dører. Vi har lang erfaring i at mange av disse virker når de blir tatt i bruk. Derfor skal vi være handlekraftige og foretaksomme på vegne av våre kunder. Den samme energien bruker vi også overfor hverandre som ansatte i Ressurs. I vår egen arbeidshverdag ønsker vi å gå i front som gode eksempler.

2. Inkluderende

Arbeid er viktig for alle mennesker. Vi tror på og er en pådriver for et inkluderende arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Mange bedrifter har behov for arbeidskraft. Samtidig står en stor gruppe utenfor arbeidsmarkedet, selv om de ønsker seg inn. Vi har kunnskap om hvor skoen trykker, og kan tilføre bedrifter økt kompetanse på inkludering. Våre kunder og samarbeidsbedrifter erfarer resultatene på arbeidsmiljø, medarbeidertilfredshet og økonomisk lønnsomhet.

3. Raus

Som veiledere skal vi lede på veien, oppmuntre til refleksjon og handling. Her skal vi være rause med hverandre og våge åpenhet, tillate feil og hjelpe når noen trenger hjelp. Vi tar alltid et skritt tilbake før vi dømmer andre, og vi setter grenser og konfronterer med vennlighet. Vi skal dele og utveksle kunnskap, både internt i Ressurs og overfor våre kunder. Og framfor alt - vi er den største heiagjengen når andre gjør suksess.

4. Profesjonell

I 50 år har vi fylt Ressurs til randen med kompetanse, praktiske ferdigheter og kunnskap. Våre ansattes personlige egenskaper, verdier og holdninger er også en viktig del av vår profesjonelle grunnmur. Vi har taushetsplikt og følger lovverket, samarbeidsbedrifters policy og andre retningslinjer i vårt arbeide.

Sertifisert Miljøfyrtårn

Ressurs har siden 2009 vært Miljøfyrtårn bedrift. I 2023 resertifiseres hele konsernet.

Miljøfyrtårn inngår som en del av vårt bærekraftsarbeid. Du finner mer om vår bærekraftstrategi under.

Se vår siste Miljøfyrtårn innrapportering her.

Kom gjerne med innspill til konsernets arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø på vår side for Ris og ros.

Strategier

Selskapsstrategi

Bærekraftstrategi