Moderne velferdsteknologi erstatter ikke omsorg, varme hender og smarte hoder.

Bo- og velferdssenteret Otium er av landets mest moderne. Her bor det mennesker som mottar heldøgns omsorg. Her holder også en del av kommunens hjemmetjeneste til og det 16.000 kvadratmeter store bygget har også et dagsenter. Otium er et levende hus med 137 beboere og 400 ansatte. Senteret, som ligger midt i Tromsdalen med Ishavkatedralen og Kulta som nærmeste naboer, åpner også dørene sine for lokalsamfunnet med bydelskafeen Fortuna.

Otium regnes som et referansebygg for framtidige helsebygg ved at flere tjenester er samlet på ett sted. Fokus på framtida og moderne velferdsteknologi, er også et av Otiums varemerker. Men moderne velferdsteknologi, erstatter ikke den menneskelige omsorgen som tilbys.

Her er det mange roller som skal fylles, og et hav av ulike arbeidsoppgaver. Otium ønsker å være en åpen og inkluderende arbeidsplass og tilbyr både praksisplasser og arbeidstrening for aktive arbeidssøkere. Slik ønsker de å bidra til samfunnet ved å vise fram de mange jobbmulighetene som finnes innen helsevesenet, samtidig som det er viktig i eget arbeide med å rekruttere mennesker til jobb eller videre utdanning.

I helsevesenet er det mange ulike funksjoner som skal fylles, også ut over de klassiske pleie- og omsorgsoppgavene. Otium samarbeider med Ressurs om å finne riktig person til riktig jobb, og har i tillegg sitt eget program hvor kandidatene får sin egen veileder samt oppfølging knyttet til de enkelte arbeidsoppgavene.

Lyst og interesse for helsefaglig arbeid eller jobb i et helsefaglig miljø, er viktige kriterier for å ønske seg til Otium.

Andre samarbeidspartnere