Oppfølgingstiltak - Senter for jobbmestring

Vi tilbyr individuell oppfølging til deg som ønsker hjelp til å øke egen jobbsøkerkompetanse, og til å få varig jobb. Alle aktiviteter tilrettelegges individuelt, slik at du får en raskest mulig vei ut i varig jobb. Ved behov følger vi deg og din arbeidsgiver opp i etterkant av ansettelse, slik at dere er trygge i samarbeidet fremover.

Tiltaket er for deg som har lett til/eller moderat angst og/eller depresjon som arbeidshinder, både med og uten et arbeidsforhold du ikke kan eller ønsker å gå tilbake til. Du vil få hjelp til å mestre de psykiske plagene, komme raskt i arbeid og mestre arbeidshverdagen, gjennom jobbstøtte fra våre jobbspesialister og NAV sine terapeuter. Du kan enten være sykemeldt eller ha et ønske om å komme inn i arbeidslivet igjen. Våre profesjonelle jobbspesialister samarbeider tett med NAV sine terapeuter, slik at du får et best mulig tilbud tilpasset deg. Terapeutene er psykologer og annet personell med helse-/sosialfaglig utdanning som, som gir arbeidsrettet kognitiv terapi. Oppfølgingen er et integrert tilbud mellom terapeut, jobbspesialist og jobbsøker.

Innhold

Med rett oppfølging kan du få hjelp til å finne gode løsninger. Innholdet vil legges til rette ut fra dine behov, slik at du får et best mulig skreddersydd tiltak. Innholdet av oppfølgingen vil blant annet være:

Du kan også få:

Rammer:

Hvordan søker du?

Du kan kontakte oss direkte for mer informasjon, og/eller du kan henvise deg selv. NAV sine terapeuter gjennomfører vurderingssamtaler for alle inntak til oppfølgingen.

Du kan lese mer her: https://www.nav.no/no/lokalt/t...

Du kan også ta direkte kontakt med:

Teamleder: Ingeborg Eldegard, ingeborg@ressurstromso.no, telefon 934 40 496 eller Leder Rekruttering og oppfølging Øyvind Solset oyvind@ressurstromso.no, telefon direkte 901 22 773

2019 Bilde Kristina Nyvoll Pedersen2

Målet er å mestre psykiske plager, komme raskt i jobb og mestre jobb over tid