Målrettet norskopplæring

Målrettet norskopplæring passer for deg som ønsker å få språkkartlegging og karriereveiledning, samt norskopplæring hos oss og på arbeidsplassen med oppfølging fra oss. Du har flerspråklig bakgrunn, og har behov for å forbedre norsknivået ditt og eventuelt behov for å få hjelp på veien mot en lønnet jobb. Vi har lang erfaring og suksess med å bistå jobbsøkere i å lære norsk og komme ut i lønnet jobb, og vi vil veldig gjerne hjelpe deg også.

Innhold


Del I: språkkartlegging og karriereveiledning - du vil få innsikt i ditt språknivå, og oversikt over egne interesser og kompetanse. Inntil 2 ukers varighet

Del II: målrettet norskopplæring knyttet til ditt eget språknivå. Varighet er individuelt etter behov. Du deltar i gruppebasert opplæring, med individuell tilnærming

Del III: målrettet norskopplæring 2 dager pr uke i våre lokaler og 3 dager pr uke ute på en arbeidsplass

Inntak og oppstart

  • Varighet vurderes ut fra behov
  • NAV kan søke deg inn i èn eller flere deler av Målrettet norskopplæring

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. NAV og du vurderer om dette er riktig program for deg, og NAV vurderer henvisning til oss.

Du kan også ta direkte kontakt med Leder Karriere og kompetanse Mathilde Hestvik Dahl Mathilde@ressurstromso.no, telefon direkte 920 79 870 eller

Fagleder Eva Anzjøn Eva@ressurstromso.no, telefon direkte 466 28 640

FISK1616

Norskopplæring handler også om å forstå norsk arbeidsliv og kultur