Avklaringstiltak

Målgruppe

Avklaring er et tiltak både for deg med og uten et arbeidsforhold.

Tiltaket kan være aktuelt hvis du er i jobb med fare for å falle utenfor, er sykemeldt, permittert, eller er utenfor arbeidslivet, og ønsker å komme tilbake til arbeid.

Avklaring kan være aktuelt når det er behov for å kartlegge eller vurdere:

Du vil også få:

Rammer:

Når du har et arbeidsforhold

 • Når du har hatt lange og/eller hyppig fravær
 • Når sykefraværet ikke løses gjennom arbeidsgivers oppfølging alene, og eventuelt hvis situasjonen virker fastlåst
 • Når det er behov for at en utenfor arbeidsforholdet bidrar inn med nye løsningsforslag, tilrettelegging og/eller tilpasning
 • Når arbeidsgiver og arbeidstaker har behov for rådgiving for å komme videre i samarbeidet
 • Når det ikke vurderes som mulig å komme tilbake til nåværende stilling eller arbeidsplass
 • Under en sykemeldingsperiode eller mellom sykemeldingsperioder
 • Hvis du står i fare for å miste jobben på grunn av permittering, og har behov for å finne nye jobbmuligheter

Når du ikke har et arbeidsforhold

 • Få mer kunnskap om egne ressurser og ferdigheter
 • Få hjelp til å utforske arbeidsmarkedet i lys av dine jobbønsker og kompetanse
 • Få hjelp til å lage en konkret plan for hvordan man skal komme seg i jobb
 • Vurdere arbeidsevnen med tanke på videre plan
 • Vurdere behov for tilrettelegging og tilpasninger
 • Prøve ut dine yrkesinteresser i en bedrift

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. Det er NAV som sammen med deg som vurderer om du har behov for tiltaket, og det er NAV som gjør den endelige vurderingen og henviser deg til oss.

Du kan lese mer her: Avklaring - nav.no


Du kan også ta direkte kontakt med Simen Johansen simen@ressurstromso.no, telefon direkte 901 22 773 Konst Leder Rekruttering og oppfølging

Eller

Malin Båtnes malin@ressurstromso.no, telefon direkte 930 27 123

Fagleder

FISK1844

Sitat fra deltaker: Jeg ble møtt med profesjonalitet og menneskelighet av min veileder. Jeg vil absolutt anbefale Ressurs til andre!