Arbeidsforberedende trening

I Arbeidsforberedende trening tilbyr vi kompetanseheving gjennom opplæring og tilrettelagt arbeidstrening. Målet er å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller skoleløp.

Målgruppe

Jobbsøkere som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for bistand til å komme i arbeid.

Innhold

Varighet og form

AFT UNG - Tilpasset unge mellom 18-30 år

 • Spesialtilpasset tilbud til deg mellom 18-30 som ønsker jobb og/eller utdanning, har sosiale og psykiske utfordringer, brutte relasjoner​ og/eller lite nettverk og ressurser rundt deg
 • Du får muligheten til å utvikle deg innen temaer som; jobbsøk, utdanningsmuligheter, digital kompetanse, jobbmestring, kommunikasjon og samarbeid, økonomi, livet som ung voksen mm.
 • Ukentlige gruppeaktiviteter og gruppeprosjekter med blant annet moodboards og digitale fortellinger - bli kjent med egne motivasjonsfaktorer i arbeid og skole
 • Vi har jevnlig fysiske- og sosiale aktiviteter på agendaen, med turer til Charlottenlund, bowling, minigolf, aketurer mm.
 • Vi har tett samarbeid med både NAV og Oppfølgingstjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune

AFT SPRÅK - Tilpasset flerspråklige

 • For deg som har behov for språkopplæring, i kombinasjon med andre utfordringer som gjør at du trenger bistand for å få og beholde arbeid.
 • Kartlegging av språknivå
 • Tilpasset karriereveiledning
 • Kurs og workshops i grunnleggende ferdigheter og karriereferdigheter
 • Arbeidsrettet norskopplæring i klasserom og på arbeidsplassen
 • Språkpraksis parallelt med tid på karrieresenteret
 • Opplæring og diskusjoner om norsk arbeidsliv og kultur
 • Vi følger opp språkutviklingen din på arbeidsplassen, og involverer arbeidsgiver
FISK2071

Vi ønsker å bidra til at du får nødvendig kompetanse, for å få og beholde en jobb!

Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. Det er NAV som sammen med deg som vurderer om du har behov for tiltaket, og det er NAV som gjør den endelige vurderingen og henviser deg til oss.

Du kan lese mer her: https://www.nav.no/no/person/a...


Du kan også ta direkte kontakt med disse ressurspersonene:

Leder Karriere og kompetanse Mathilde Dahl Mathilde@ressurstromso.no, telefon direkte 920 79 870

Fagleder Roar Pedersen Roar@ressurstromso.no, telefon direkte 995 62 120