Oppfølgingstiltak - studier med støtte

Dersom du har innvilget utdanning som tiltak fra NAV, og har utfordringer med å gjennomføre studier, kan du få innvilget oppfølgingstiltaket «studie med støtte». Samskipnaden ved Norges Arktiske universitet er leverandør av oppfølgingstiltaket til NAV, og har hovedansvaret for hele tiltaksgjennomføringen. Ressurs ved jobbveileder bistår deg i å finne høvelig jobb, når studier nærmer seg avslutning. Vanligvis skjer dette minst seks måneder før du har fullført studier.

Tiltaket er for deg som er student, som har psykiske plager som for eksempel angst eller depresjon, og som er i ferd med å avslutte studier. Vi ønsker å komme i gang seks måneder før avslutning av studier, slik at du får god tid til å finne en jobb du er kvalifisert til.

Innhold

Med rett oppfølging kan du få hjelp til å finne gode løsninger. Innholdet vil legges til rette ut fra dine behov og jobbønsker, slik at du får et best mulig program. Vi bistår med:

Du kan også få:

Rammer:

Hvordan søker du?

Det er NAV som sammen med deg, som vurderer om du har behov for tiltaket, og det er NAV som henviser deg til Samskipnaden.

Dette skriver NAV om tiltaket: https://www.nav.no/studier-med-stotte

Du kan også ta direkte kontakt med disse ressurspersonene:

Øyvind Solset
Leder Oppfølging
Oyvind@ressurstromso.no
901 22 773

Veronica Spiik
Jobbveileder

veronica@ressurstromso.no
922 57 943

FISK0982

Målet er å mestre psykiske plager, gjennomføre studier og komme raskt ut i jobb