Oppfølgingstiltak

Individuell oppfølging tilbys til deg som ønsker hjelp til å skaffe eller beholde lønnet arbeid. Alle aktiviteter tilrettelegges individuelt, slik at du får en raskest mulig vei ut i varig jobb. Vi følger opp deg og din arbeidsgiver i etterkant av ansettelse, slik at dere er trygge i samarbeidet fremover.

Tiltaket er for deg som har et arbeidsforhold, og for deg uten et arbeidsforhold. Du kan enten være sykemeldt, permittert eller ha et ønske om å komme inn i arbeidslivet igjen.

Når du har et arbeidsforhold

 • Når du har hatt lange og/eller hyppig fravær
 • Når sykefraværet ikke løses gjennom arbeidsgivers oppfølging alene, og eventuelt hvis situasjonen virker fastlåst
 • Når det er behov for at en utenfor arbeidsforholdet bidrar inn med nye løsningsforslag, tilrettelegging og/eller tilpasning
 • Når arbeidsgiver og arbeidstaker har behov for rådgiving for å komme videre i samarbeidet
 • Når det ikke vurderes som mulig å komme tilbake til nåværende stilling eller arbeidsplass
 • Under en sykemeldingsperiode eller mellom sykemeldingsperioder
 • Hvis du står i fare for å miste jobben på grunn av permittering, og har behov for å finne nye jobbmuligheter

Når du ikke har et arbeidsforhold

 • Få mer kunnskap om egne ressurser og ferdigheter
 • Få hjelp til å utforske arbeidsmarkedet i lys av egne jobbønsker og kompetanse
 • Delta på våre jobbsøkerkurs
 • Delta på våre Jobbtreff - der du møter mange spennende arbeidsgivere som trenger arbeidskraft
 • Hjelp til å kontakte arbeidsgivere
 • Bruke vårt store nettverk av arbeidsgivere for å finne din neste jobb
 • Vurdere behov for tilrettelegging og tilpasninger

Innhold

Med rett oppfølging kan du, og eventuelt arbeidsgiveren din, få hjelp til å finne gode løsninger. Innholdet vil legges til rette ut fra dine og arbeidsgiverens behov, slik at du får et best mulig program. Vi bistår med:

Du kan også få:

Rammer:

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. Det er NAV som sammen med deg som vurderer om du har behov for tiltaket, og det er NAV som gjør den endelige vurderingen og henviser deg til oss.

Du kan lese mer her: Oppfølging - nav.no

Du kan også ta direkte kontakt med disse ressurspersonene:

Leder Rekruttering og oppfølging Øyvind Solset Oyvind@ressurstromso.no, telefon direkte 901 22 773

Fagleder Mariell Bjørvik Bratberg Mariell@ressurstromso.no, telefon direkte 469 36 009

FISK1282

Ressurs ønsker å bidra til at du kan utforske dine jobbmuligheter og hjelpe deg å finne din nye jobb.