Teamutvikling

Vi bistår bedrifter og ledere med å utvikle effektive team. Våre rådgivere identifiserer styrker og potensielle utfordringer, og kan deretter fokusere på å styrke samspillet i teamet.

Vi benytter:

Teamutvikling steg for steg:

 1. I samarbeid med bedriften definerer vi ønsker og mål for prosessen
 2. Vi gjennomfører individuell kartlegging av teammedlemmene ved bruk av kartleggingsverktøyet Inflow24
 3. Individuell gjennomgang av teammedlemmenes Inflow24 profil slik at de får innsikt i egne styrker og muligheter i forkant av TeamMap prosessen
 4. Gruppesamarbeid hvor verktøyet TeamMap benyttes for å diskutere teamets utviklingspotensial
 5. I etterkant av prosessen vil vi oppsummere prosessen og komme med anbefalinger for veien videre

Invester tid i godt samarbeidsklima

 • Økt effektivitet gjennom bedre utnyttelse av ressursene
 • Bedre kommunikasjon
 • Styrket samspill
 • Økt forståelse mellom teammedlemmene

Teamutvikling er hensiktsmessig og gir fortrinn

 • Styrke teamfølelse
 • Øke motivasjon
 • Omorganisering
 • Endringsarbeid
 • Bedriftskultur
 • Arbeidsmiljø
 • Definere viktige roller
 • Avdekke kompetansebehov
FISK0167

Vår erfaring viser at prosessen bidrar til økt åpenhet og bedre kommunikasjon ved at man blir bedre kjent og forstår hvordan man utfyller hverandre.

Ta kontakt for mer informasjon

Marthe T. Borchgrevink

Leder kommersielle tjenester
93442924
marthe@ressurstromso.no