Kompetansepluss fagopplæring

Kurs til ansatte som ønsker fagbrev

Har dere ufaglærte ansatte som ønsker å ta fagbrev, men synes det er utfordrende å gjøre dette på egenhånd? Da kan kompetansepluss fagopplæring være en god mulighet!

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som fullfinansierer opplæring av ansatte i en bedrift. Opplæringen skal bidra til at voksne får økt kompetanse for å mestre krav til omstilling i arbeidslivet. Kompetansepluss fagopplæring kombinerer opplæring i grunnleggende ferdigheter med fagopplæring, sånn at deltakerne blir bedre rustet til å ta fagbrev som praksiskandidater. Opplæringen vil bidra til at deltakerne står sterkere og kan få mer varig tilknytning til arbeidslivet.

Kompetansepluss fagopplæring

 • Gjennom Kompetansepluss fagopplæring kan ansatte som ønsker fagbrev som praksiskandidat få inntil 200 timers kurs for å forberede seg til fagprøven.
 • Gjennom kurset får de en kombinasjon av fagopplæring innen aktuelt fagområde og opplæring i grunnleggende ferdigheter knyttet opp mot fagopplæringen.
 • Deltakerne må ta en teorieksamen før de går opp til fagprøven.
 • Fagbrev som praksiskandidat er en ordning der personer som er i lønnet arbeid kan ta fagbrev uten gjennomført videregående opplæring.
 • Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for personer som har minimum 5 års erfaring innen et fagområde. Det innebærer at de har nok praksis og mye kompetanse i faget.

Ressurs sitt bidrag

 • Ressurs har engasjerte pedagoger med lang erfaring fra språkopplæring
 • Pedagogene har høy kompetanse innen voksenpedagogikk, norsk som 2. språk og annen nødvendig sertifisering
 • Ressurs gjennomfører kurs innen flere fagområder i samarbeid med ulike bedrifter, blant annet kokk og servitør, renhold, tømrer og helse og omsorg.
 • Vi samarbeider tett med aktuelle opplæringskontor og annet fagpersonell, slik at faginnholdet i kursene holder høy kvalitet og er relevant for fagprøven som skal gjennomføres.
 • Ressurs tilpasser opplæringen til bransje og bedrift
 • Kursene justeres etter gruppens kompetansenivå og læringsstrategier
 • Ressurs gjennomfører kursene i egnede kurslokaler hos arbeidsgiver eller i Ressurs sine moderne lokaler i Tromsø sentrum.

Hvorfor er fagbrev viktig?

Verden, Norge og arbeidslivet endrer seg gjennom globalisering, teknologisk utvikling og endrede behov for kompetanse for å utføre tradisjonelle yrker.

I Norge utdannes det for få innen yrkesfag og det er et skrikende behov etter faglært arbeidskraft. Det kommer stadig nye kompetansekrav og er hurtig omstilling i arbeidslivet. Ved at flere tar fagbrev vil både arbeidsgiver og arbeidstaker stå sterkere rustet til å håndtere dette og man vil få stabile arbeidstakere med riktig kompetanse.

Søkeprosessen

 • Ressurs kartlegger ansattes behov sammen med arbeidsgiver
 • Arbeidsgiver, gjerne sammen med Ressurs, informerer og motiverer ansatte til å delta i opplæring
 • Arbeidsgiver og Ressurs skriver samarbeidsavtale for aktuelle kurs
 • Ressurs søker om midler til gjennomføring av kurs
 • Tildeling gjøres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Ved tildeling til din bedrift igangsettes plan for gjennomføring

Søknadsfrist 28. februar.

FISK5692

- Det å få muligheten til å utdanne egne ansatte, som trives her, som trives med kolleger og i jobben, det er et sikkerkort. Det er det beste vi kan gjøre.

Ta kontakt for mer informasjon

Mathilde Hestvik Dahl
Leder Karriere og kompetanse

mathilde@ressurstromso.no
466 28 640