Kompetansepluss

Kurs til ansatte i jobb

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som fullfinansierer opplæring av ansatte i en bedrift. Opplæringen skal bidra til at voksne får økt kompetanse for å mestre krav til omstilling i arbeidslivet. Personer med lite formell kompetanse prioriteres.

Kompetansepluss

 • Kompetansepluss skal bidra til at ansatte med behov for norskopplæring kan få et godt kurstilbud samtidig som de er i jobb
 • Kompetansepluss skal øke grunnleggende ferdigheter som er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter
 • Kompetansepluss er et samarbeid mellom bedrifter og en godkjent opplæringsleverandør som Ressurs
 • Kompetansepluss administreres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Ressurs sitt bidrag

 • Ressurs har engasjerte pedagoger med lang erfaring fra språkopplæring
 • Pedagogene har høy kompetanse innen voksenpedagogikk og annen nødvendig sertifisering
 • Ressurs har lang erfaring fra samarbeid med mange bedrifter om Kompetansepluss
 • Ressurs tilpasser opplæringen til bransje og bedrift
 • Kursene justeres etter gruppens kompetansenivå og læringsstrategier
 • Ressurs gjennomfører kursene i egnede kurslokaler hos arbeidsgiver

Hvorfor er kompetanseheving viktig?

Verden, Norge og arbeidslivet endrer seg gjennom globalisering, teknologisk utvikling og endrede behov for kompetanse for å utføre tradisjonelle yrker.

Dette krever at ansatte utvikler seg og får tilført mer og stadig ny kompetanse for å bidra i arbeidslivet. Ved å heve kompetansen på ansatte, vil bedriften bidra til å styrke den enkelte ansattes yrkesidentitet. Dette vil føre til mestringsfølelse og opplevelse av at arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling.

Søkeprosessen

 • Ressurs kartlegger ansattes behov sammen med arbeidsgiver
 • Arbeidsgiver, gjerne sammen med Ressurs, informerer og motiverer ansatte til å delta i opplæring
 • Arbeidsgiver og Ressurs skriver samarbeidsavtale for aktuelle kurs
 • Ressurs søker om midler til gjennomføring av kurs
 • Tildeling gjøres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Ved tildeling til din bedrift igangsettes plan for gjennomføring
Arbeidskraft 02

Gjennom Kompetansepluss har våre ansatte fått et betydelig bedre språk og bedret kommunikasjonen på arbeidsplassen

Ta kontakt for mer informasjon

Mathilde Hestvik Dahl
Leder Karriere og kompetanse

mathilde@ressurstromso.no
466 28 640