Karriereveiledning/ -omstilling

Mer enn noen gang, har vi et omskiftelig arbeidsmarked. Flere vil komme i en situasjon der man må vurdere å bytte jobb, eller allerede har mistet jobben. Ressurs ønsker å bidra til at du kan utforske dine jobbmuligheter og hjelpe deg å finne din nye jobb.

Hva kan vi bidra med?

Karriereveiledning

Ved bruk av vår kompetanse, og velprøvde metoder, kartlegger vi i fellesskap din kompetanse, dine preferanser, dine styrker og dine verdier. Med grunnlag i denne kartleggingen får vi frem din kompetanseprofil. Denne profilen benytter vi videre til å utarbeide din personlige plan for å søke nye muligheter i arbeidsmarkedet. Våre rådgivere er sertifiserte karriereveiledere, som er profesjonelle og opptatt av at du lykkes med dine målsetninger.

Finne din nye jobb

Du får hjelp til å designe CVen din

Vi gir råd og veiledning i hvordan skrive en søknad som er profesjonell og treffsikker

Vi tilbyr trening på jobbintervjuet sammen med rådgiver – både digitalt og i fysiske møte

Vi kontakter bedrifter på vegne av deg, eller gir deg informasjon om hvor det trengs arbeidskraft

Vår kunnskap om arbeidsmarkedet

Vår kunnskap om lokalt og regionalt arbeidsmarked gir raskere vei til ny jobb. Vi samarbeider årlig med svært mange arbeidsgivere i det lokale arbeidsmarkedet som ønsker å gjøre trygge rekrutteringer. Vi har tett dialog med et bredt spekter av bransjer, og har inngående kunnskap om krav og forventninger hos arbeidsgivere. I 2022 bidro vi til at 324 personer kom ut i arbeid eller utdanning.

Målsetning

Hovedmålet ved karriereomstilling er at du som jobbsøker raskest mulig finner deg ny jobb gjennom en profesjonell tilnærming. Du eier selv din egen prosess.

Bilde3

Ressurs ønsker å bidra til at du kan utforske dine jobbmuligheter og hjelpe deg å finne din nye jobb.

Ta kontakt for mer informasjon

Marthe T. Borchgrevink

Leder kommersielle tjenester
93442924
marthe@ressurstromso.no