Vi har ikke råd til å ekskludere

Norge har nesten 700.000 personer i arbeidsfør alder, som verken er i jobb eller utdanning. Vi har en uførestatistikk blant unge som øker mest. Vi vil være nesten 500.000 flere over 65 år innen 20 år. Hvordan skal vi sikre at vi har et bærekraftig samfunn, også for fremtiden.

Publisert 02.06.2023

Vårt selskap og vår bransje jobber med arbeidsinkludering. Og vi ser at arbeidet gir gode resultater. År etter år. Mens politikere diskuterer begrepsbruk, jobber våre bedrifter med å løse oppgaven. Kanskje det kan være en idé å kanalisere mer midler til det som faktisk fungerer og som gir dokumenterbar samfunnsøkonomisk gevinst?

Les gjerne artikkelen fra vår bransjedirektør.

https://www.altinget.no/artikk...

#arbeidoginkludering