Slik finner denne bedriften nye IT-talenter: – en annen måte å rekruttere på

Helse Nord IKT tar årlig imot flere kandidater som har havnet utenfor arbeidslivet. Noen får fast ansettelse, men alle får uansett kompetanseheving på CV-en sin. Det er gull verdt.

Publisert 06.05.2022

ØNSKER VELKOMMEN: Helse Nord IKT er Nord-Norges største IT-bedrift med over 350 medarbeidere fordelt på 11 lokasjoner. Rekrutteringsansvarlig Inge Lykseth er hele tiden på jakt etter de gode kandidatene.

Med sine 350 medarbeidere, fordelt på 11 avdelinger i hele Nord-Norge, er Helse Nord IKT landsdelens største IT-bedrift. Bedriften har i mange år samarbeidet med Ressurs Tromsø, ved å rekruttere personer som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet.

 – Vi ser på dette som en annen måte å rekruttere på. Som regel ønsker personen å fortelle oss om årsaken til at de er utenfor arbeidslivet. Når vi kjenner årsaken, kan vi enda lettere tilpasse arbeidet og hverdagen, sier rekrutteringsansvarlig og seniorrådgiver Inge Lykseth i Helse Nord IKT.

Må være interessert i IT

Tilpassingen kan være alt fra hvor mange dager i uka arbeidstreningen foregår, konkrete arbeidsoppgaver, eller hvor mye og hvilken oppfølging som er nødvendig. Det aller viktigste er at kandidatene er motiverte for det arbeidet som venter.

 – Vi har et godt samarbeid med Ressurs Tromsø, og en fast kontaktperson som har lært seg mye om bedriften vår - hva vi kan tilby, og hvilke typer arbeidsoppgaver vi har. Vi ser ikke etter mennesker med én spesiell kunnskap, men noen som er genuint interessert i det vi holder på med, nemlig IT. Vi har også mulighet til å ta inn noen i resepsjonen, eller i økonomiavdelingen, sier Lykseth.

Inkludering i arbeidslivet

Helse Nord IKT ser på arbeidsinkludering som en del av sitt samfunnsoppdrag.

 – Dette er vår måte å bidra til inkluderingsdugnaden. Vi ønsker å bidra til at de som har hull i CV-en på grunn en funksjonsnedsettelse, enten det er fysisk eller psykisk, skal ha mulighet til å komme inn i arbeidslivet, sier Lykseth.

 Han forteller at noen for eksempel kan streve med å forstå hvordan de skal være sammen med andre.

 – Enkelte mener at kan være vanskelig for noen som strever å være i arbeidslivet, men vi har opparbeidet oss god kompetanse og har god erfaring med hvordan vi kan legge til rette. Vi ser hvilke behov den enkelte har og tilpasser arbeidet til det.  

Trenger flere medarbeidere

HR-rådgiveren forteller at det er flere som kommer via Ressurs Tromsø som har spennende faglig bakgrunn, enten det er fagbrev, eller høyere utdanning, både fra Norge og utlandet.

 – Ressurs Tromsø kjenner etter hvert Helse Nord IKT godt, og vet hva som fungerer hos oss. Flere av de som kommer via Ressurs Tromsø får fast ansettelse, forteller Lykseth.

 Oppdragsmengden til Helse Nord IKT vokser, og foretaket har stadig behov for ny arbeidskraft. Bare i år skal det ansettes 50 nye. Til stillingene trengs både godt erfarne og nyutdannede kandidater.

 – Personer som har behov for å kvalifisere seg, kan fint starte med en opplæringsperiode hos oss. Når kvalifikasjonene og praksisen er i orden, får flere tilbud om fast, lønnet jobb. Uansett om de søker hos oss eller andre, er de da godt kvalifiserte og er attraktive kandidater til IT-stillinger, sier Lykseth.

Nye lokaler
ØNSKER VELKOMMEN: Helse Nord IKT er Nord-Norges største IT-bedrift med over 350 medarbeidere fordelt på 11 lokasjoner. Rekrutteringsansvarlig Inge Lykseth er hele tiden på jakt etter de gode kandidatene.

Populære IT-sertifiseringer

Med det store behovet for arbeidskraft med IKT-kompetanse mener HR-rådgiveren at ulike sertifiseringer innen Cisco og Microsoft bør stå høyt på listen over aktuelle kurs som Ressurs Tromsø og NAV gir tilbud om.

 – Konkrete sertifiseringer kombinert med fersk erfaring kan hjelpe kandidatene langt på vei. Gjennom praksisen her får de et nytt punkt på CV-en sin, i tillegg til erfaringen om at de fungerer i arbeidslivet, og at det er godt å jobbe.

Inge Lykseth
ONBOARDING: Kandidater fra Ressurs Tromsø får nødvendig opplæring på lik linje med andre nye medarbeidere i Helse Nord IKT, forteller seniorrådgiver Inge Lykseth.

Finner god match

Jobbspesialist Kristina Nyvoll Pedersen i Ressurs Tromsø er kontaktpersonen inn mot Helse Nord IKT. Hun er opptatt av å finne gode kandidater som passer til bedriften.

 – Vi har hatt mange møter, og jeg har inngående beskrivelser av hva et høykompetent IT-miljø som Helse Nord IKT ser etter, både formelle og uformelle arbeidskrav. Det har vært veldig nyttig. Vi kartlegger jobbsøkerens interesser, og ser etter styrker og kompetanse før vi kontakter arbeidsgiveren. Folk har gjerne mer kompetanse enn de tror, sier Pedersen.

 Ressurs Tromsø ser etter flere bedrifter som Helse Nord IKT, som vil rekruttere kandidater som trenger arbeidserfaring.

 – Hos Helse Nord IKT opplever kandidater å bli møtt på en respektfull måte. Det betyr mye for den enkelte, spesielt hvis de har vært lenge utenfor arbeidslivet. Dette er bærekraft i praksis, både for samfunnet og den enkelte. Det kan være tøft å være utenfor arbeidslivet, og det betyr uendelig mye å komme seg tilbake. Når vi finner en god match betyr det mye - også for oss.

Trivelig arbeidsmiljø
NYE LOKALER: Helse Nord IKT har hovedkontor i Tromsø og holder til i nye lokaler på Stakkevollveien.