Månedens samarbeidsbedrift - oktober

Vi i Ressurs Tromsø er avhengige av gode samarbeidsbedrifter for å hjelpe jobbsøkere ut i jobb. Våre jobbveiledere har pekt på Kafé X som en imøtekommende og fleksibel arbeidsgiver som fortjener å bli løftet fram som månedens samarbeidsbedrift i oktober.

Publisert 19.10.2023

Kafé X, med leder Nina i spissen, strekker seg langt for at de som ønsker det skal få arbeidspraksis der arbeidsoppgavene er basert på jobbsøkers preferanser. Nina spør alltid om hvilke interesser deltaker har, slik at hun kan tilrettelegge arbeidsoppgaver for den enkelte. «Er du interessert i tegning og maling? Flott, da setter vi i gang noen aktiviteter rundt dette». Nina legger vekt på et inkluderende arbeidsmiljø, der alle får være den de er. «Det er viktig at å få være seg selv på arbeid og det kommer veldig naturlig for meg å la folk være seg selv. Det vil tære på i lengden dersom man ikke føler at man blir anerkjent for å være den man er og ha det trygt på jobb».

Kafé X er en liten bedrift, men leter med lupe etter muligheten for å få ansatt flere folk, og de har vist i praksis at de ikke er redd for å ansette fra utenforskapet. Det er nettopp i utenforskapet at vi har vår største arbeidskraftreserve.

Vi i Ressurs takker for samarbeidet så langt, og gleder oss til det som kommer.