Kompetanseheving med mening!

Verden, Norge og arbeidslivet endrer seg gjennom globalisering, teknologisk utvikling og endrede behov for kompetanse for å utføre tradisjonelle yrker.

I Norge utdannes det for få innen yrkesfag og det er et skrikende behov etter faglært arbeidskraft. Det kommer stadig nye kompetansekrav og er hurtig omstilling i arbeidslivet. Ved at flere tar fagbrev vil både arbeidsgiver og arbeidstaker stå sterkere rustet til å håndtere dette og man vil få stabile arbeidstakere med riktig kompetanse.

Publisert 21.02.2024

Stor gjensynsglede blant kursdeltakere og kursholder! Fra venstre: Nihat Kara, Virginia Tøllefsen, kursholder Ingrid Hestvik Dahl, Meris Tesfaldet, Josephine Olaussen og enhetsleder Pål Solnes

Fagbrev på jobben

Fra november 2022 til november 2023 har Ressurs holdt kurs for flerspråklige ansatte hos Fagrent i Tromsø kommune som ønsker å ta fagbrev som renholdsoperatører. Gjennom 200 timer kurs har de ansatte fått opplæring i norsk kombinert med fagopplæring slik at de har blitt bedre rustet til å ta fagbrev som praksiskandidater.

Dette har vi fått til gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss fagopplæring i godt samarbeid mellom Ressurs, Fagrent og enhet for fag- og yrkesopplæring i Tromsø kommune. 10 ansatte fra Fagrent med ulike nasjonaliteter har hver torsdag i et år fått fri en halv arbeidsdag for å jobbe med språkutvikling og å forberede seg til den teoretiske fagprøven for renholdsoperatører. Eksamen ble gjennomført 26.november og de aller fleste gjennomførte og besto med glans.

Vi ønsket å høre mer om erfaringene til både arbeidsgiver, kursholder og deltakere på kurset og tok derfor med oss kursholder Ingrid Hestvik Dahl en tur til Fagrent for å snakke med enhetsleder Pål Solnes og noen av kursdeltakerne.

Erfaringsdeling og bevisstgjøring

I det vi kommer bort står 4 av kursdeltakerne og diskuterer med enhetsleder Pål Solnes om hva de kan gjøre for å forberede seg best mulig til den praktiske prøven. Planen er at de skal ta den i løpet av februar/mars og så har de endelig fagbrev.

Når deltakerne ser kursholder Ingrid kommer de rett bort og gir henne en god klem og det er lett og se at gjensynsgleden på begge sider er stor. De forteller at de lærte mye av kurset, spesielt i forhold til HMS, ergonomi og å tørre å stille kritiske spørsmål, i tillegg til at de har lært mye norsk underveis. De fortalte at de skriver ganske lite i hverdags- og arbeidsliv og at det var viktig å få god trening når de skulle gjennomføre en 5 timer skriftlig eksamen.

Kursdeltakerne forteller også at Ingrid utfordra dem til å bruke egne ressurser og å bruke hverandre for å lære, og at kurset har vært en fin måte å dele erfaringer og bli mer selvstendige. De har blant annet blitt mer nøye når det gjelder mengdeberegning og hva slags vaskemidler og metoder de bruker etter at de begynte på kurs. I tillegg kan de fortelle at de også har blitt bedre kjent med flere av medarbeiderne sine. For selv om alle jobber i Fagrent, har kursdeltakerne ulike arbeidsplasser og møtes ikke på jobb i det daglige.

Kursholder Ingrid forteller at kursdeltakerne fra Fagrent har vært en utrolig fin gjeng. De har vært ivrige og flinke studenter, som ikke bare har møtt opp, men virkelig vist interesse for å lære. I tillegg har de også lært henne veldig mye om renholdsfaget og har vist at de virkelig bryr seg om faget sitt.

Fokus på kompetanseutvikling

Pål Solnes, enhetsleder Fagrent/seksjon for bygg Tromsø kommune, kan fortelle at Fagrent er veldig godt fornøyd med samarbeidet om fagutdanning de har hatt med Ressurs Tromsø.

Med utgangspunkt i læreplanen har erfarne renholdere blitt gode på å reflektere, stille spørsmål og kunne argumentere for faglige valg de tar i arbeidshverdagen. Han forklarer at i Fagrent har de fokus på renholdsfaget, yrkesstolthet og kompetanseutvikling.

Medarbeiderne våre er flinke renholdere, sier Pål, og den økte kompetansen vil gi oss beviste renholdere som er tryggere i arbeidshverdagen, tar riktige og gode valg, samt at de vil tørre å komme med forslag til forbedringer og løsninger. Dette vil også gi god mestringsfølelse.

Han ser at for Fagrent er muligheten til fagopplæring på/gjennom arbeidsplassen med på å ivareta, utvikle, beholde og tiltrekke medarbeidere. De ønsker å ha flest mulig arbeidstakere med fagbrev og vil gjerne samarbeide videre med Ressurs om flere kurs.

Enhet for Fag- og yrkesopplæring i Tromsø kommune har også vært med på samarbeidet med å tilrettelegge kurset på en god måte, og leder for enheten, Rune Birkelid, sier at de er svært fornøyd med samarbeidet knyttet til kompetanseheving av voksne i kommunen og håper at dette kan utvikles videre.

Godt samarbeid mellom ulike instanser, tilrettelagte tilskuddsordninger, arbeidsgivere som bryr seg og er villige til å investere i sine ansatte, samt gode kurs og kursholdere gir gode løsninger og økt kompetanse i arbeidslivet!

Mer info om Kompetansepluss fagopplæring finner dere her: Kompetansepluss fagopplæring

Ressurs setter stor pris på det gode samarbeidet med Fagrent og i februar 2023 ble de også kåret til månedens samarbeidsbedrift: https://ressurstromso.no/nyheter/manedens-samarbeidsbedrift