Har du rekrutteringsbehov, men sliter med å finne den rette kandidaten?

I dag må arbeidsgivere tenke alternativt for å sikre seg stabil og kompetent arbeidskraft. Erfaringsmessig ser man at ved å fokusere på arbeidsinkludering så får man både svært lojale arbeidstakere, men også et økt mangfold i virksomheten. Gjennom et samarbeid med oss vil du kunne gjøre en god og trygg rekruttering, samtidig som du ivaretar en viktig samfunnsinteresse. Du kan lese mer i artikkelen nedenfor, og det er ikke utelukket til bare NHO bedrifter. Tvert imot. Vi jobber med alle arbeidsgivere som ser verdien av å inkludere og tenke sosial bærekraft.

Publisert 06.01.2023

https://www.nhosh.no/bransjer/...