Fra utenforskap til faglært ansatt hos iteam!

iteam er stolt av å ha bidratt til at en person som har stått utenfor arbeidslivet i 10 år, nå har fått fullført fagopplæring! Når vi også vet at dette betyr så uendelig mye for den det gjelder, så gleder det ekstra mye, sier Salgsleder Region Nord Andreas Breisjøberg i IT-selskapet iteam, avdeling Tromsø.

Publisert 23.11.2022

GODE KANDIDATER: Ressurs Tromsø er god til å finne dyktige kandidater som passer selskapet vårt, sier Salgsleder Region Nord Andreas Breisjøberg i IT-selskapet iteam.

– 10 år utenfor arbeidslivet gjør noe med en. Vi er ydmyke for å ha fått lov å følge med på reisen tilbake til arbeidslivet, men også veldig fornøyd med å ha fått arbeidskraft som vi trenger, sier Breisjøberg.

iteam trenger arbeidskraft og er i sterk utvikling

Ett av bærekraftsmålene til iteam er «Bærekraftige byer og samfunn», sier Breisjøberg. iteam er et av Norges raskest voksende IT-selskaper, med over 30 avdelinger fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Det er lokalt vi opererer og hvor verdiskapningen skjer. Derfor er det viktig at vi ikke bare gjennom leveransene våre er en bidragsyter til utvikling av byer og lokalsamfunn, men også ved å tilby trygge og gode arbeidsplasser. Ved lokal tilstedeværelse gjør vi det attraktivt for ungdom å flytte hjem igjen etter studier andre steder. Og som lærebedrift bidrar vi med fagutdanning i lokalmiljøene vi er en del av. Det er stor mangel på arbeidskraft og derfor ønsker vi et tett samarbeid med NAV og lokale arbeid- og inkluderingsbedrifter, for å inkludere inn enda flere i arbeidslivet av de som står utenfor i dag.

-Dette er en satsing for oss i iteam, der vi skal bidra til sosial inkludering. Og vi vet at vi må skape faglært arbeidskraft selv, for å skaffe oss nødvendig kompetanse i fremtiden. Tradisjonelle rekrutteringsmetoder med utlysninger er ikke nok for å dekke det fremtidige arbeidskraftbehovet vi har. Derfor ønsker vi å knytte enda tettere bånd til både NAV og Ressurs, sier Breisjøberg.

Kvalifisering gir varig jobb

Denne kandidaten hadde 10 års hull i CV`n, og det var ikke gitt at dette kom til å fungere for verken han eller oss. Men gjennom god støtte fra NAV, Ressurs, kollegaer og ledere, ble dette en suksesshistorie.

Det som viste seg når han startet hos oss, var at han hadde brukt mye tid på egenhånd for å tilegne seg kunnskap som er relevant for oss. Dette gjorde han fordi han var nysgjerrig og interessert i faget. Når vi snakker om å finne gullet eller den uslepne diamanten - så er det dette vi snakker om, sier Breisjøberg.

Når vedkommende kom til oss, var det en type utenforskap vi ser ganske ofte: en ung mann med dropout fra videregående opplæring. Det som trigget oss i møtet med kandidaten var at han viste tydelige tegn på ville lære og ville gjøre endring. I samarbeid med NAV og fagopplæringskontoret, fikk vi på plass et fagopplæringsløp som passet både for han og oss, sier Breisjøberg.

Kandidaten har brukt 24 måneder på fagopplæringen, der han har tettet mye av hullene etter 10 år utenfor arbeidslivet. Vi har lagt til rette for at han fikk studert samtidig med jobb.

Fast jobb var målet til kandidaten

Etter alle årene som gikk var det veldig godt å bli tatt mot av et selskap som så potensialet mitt og ønsket å satse på meg. Det var mye å sette seg inn i da jeg kom inn, men mestringsfølelsen av å få dette til har vært helt fantastisk. Uten satsingen til iteam med Breisjøberg i spissen i Tromsø, hadde jeg nok ikke vært der jeg er i dag. sier vedkommende med nyervervet fagbrev med karakteren «Meget godt».

Vinn - vinn situasjon

Det er et samfunnsansvar å ta inn folk som ikke er i jobb. Det er mye for samfunnet å hente. I tillegg gir jobb økt livskvalitet og levetid, det gir rett og slett bedre helse for den enkelte, sier Breisjøberg.

Med egen bakgrunn som sykepleier og med videreutdanning og erfaring fra psykiatrien har han med egne øyne sett hvor viktig det er for folk å ha en jobb å gå til.

Samarbeid med arbeidsgivere gir resultater

NAV har fått et viktig samfunnsoppdrag, vi skal sørge for at så mange som mulig kan komme i en jobb som passer ens interesser og helsesituasjon. For å løse dette oppdraget er vi helt avhengige av gode samarbeidspartnere. De aller viktigste aktørene for at vi skal lykkes med å få folk i jobb er arbeidsgivere. Det er gledelig å se hvordan iteam har bidratt til å inkludere, men samtidig skaffe seg viktig arbeidskraft, sier NAV-leder Geir Jakobsen på NAV Tromsø.

SAMARBEID
iteam ønsker å inkludere enda flere inn i bedriften sin, slik at de får dekket sitt behov for fremtidig arbeidskraft.

Finne den gode jobbmatchen

Leder for rekruttering og oppfølging, Øyvind Solset i Ressurs Tromsø ønsker å sikre gode samarbeidsrelasjoner med arbeidsgivere som tør, og som ønsker å bidra til økt sosial inkludering.

Vårt samarbeid med iteam gir resultater, og vi skal fortsette samarbeidet for at de skal lykkes i å rekruttere enda flere som står utenfor arbeidslivet, sier Solset. iteam er en spennende bedrift, som har behov for mange nye medarbeidere i fremtiden.

Øyvind Solset
Ressurs og Solset ønsker å samarbeide med enda flere bedrifter, slik at flere får jobbmuligheter