Fagbrev som helsefagarbeider - Nytt kurs september 2024!

Jobber du som ufaglært i helse- og omsorgssektoren i Tromsø kommune og ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider? 2. september 2024 starter Ressurs i samarbeid med Tromsø kommune opp et nytt kurs i fagopplæring for flerspråklige helsefagarbeidere.

Publisert 20.06.2024

"Fagopplæring for flerspråklige helsefagarbeidere" er et tilbud til ufaglærte ansatte med behov for mer norskkompetanse som jobber innen pleie og omsorg i Tromsø kommune. Dette er et 200 timers kurs med en kombinasjon av fagopplæring og opplæring i norsk som forberedelse til å ta fagbrev som praksiskandidat. Det er søkt midler gjennom Kompetansepluss fagopplæring og kurset er derfor gratis. Kurset foregår hovedsakelig i arbeidstiden og i Ressurs sine lokaler i sentrum.

Ressurs sine pedagoger har lang erfaring med arbeidsrettet norskopplæring og har gjennomført flere andre fagopplæringskurs hvor alle deltakerne besto fagprøven i etterkant. Vi samarbeider tett med enhet for fag- og yrkesopplæring i Tromsø kommune som sørger for god og relevant fagopplæring og tilgang på gode fagressurser.

Ønsker du å delta så kontakt enhetslederen din, frist for å melde seg på er 16. august!

Oppstart: 2. september 2024

Tidspunkt: mandagerdager kl 11.30-15.30

Opplæringsperiode: september 2024 – juni 2025

Kriterier for å delta:

  • Ansatt i helse og omsorgssektoren i Tromsø kommune
  • Minimum 1 års erfaring
  • Norsknivå A2 muntlig eller høyere


Nordlys skrev en fin artikkel om dette som du kan lese her: Varme hender er vel og bra, men vi trenger også hoder til de hendene

For mer info om fagopplæring se Kompetansepluss fagopplæring