Fagbrev som helsefagarbeider

Jobber du som ufaglært i helse- og omsorgssektoren i Tromsø kommune og ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider? Høsten 2023 starter Ressurs i samarbeid med Tromsø kommune opp fagopplæring for flerspråklige helsefagarbeidere.

Publisert 21.07.2023

"Fagopplæring for flerspråklige helsefagarbeidere" er et tilbud til ufaglærte ansatte med behov for mer norskkompetanse som jobber innen pleie og omsorg i Tromsø kommune. Dette er et 200 timers kurs med en kombinasjon av fagopplæring og opplæring i norsk som forberedelse til å ta fagbrev som praksiskandidat. Det er søkt midler gjennom Kompetansepluss fagopplæring og kurset er derfor gratis. Kurset foregår hovedsakelig i arbeidstiden og i Ressurs sine lokaler i sentrum.

Ressurs sine pedagoger har lang erfaring med arbeidsrettet norskopplæring og har gjennomført andre fagopplæringskurs hvor alle deltakerne besto fagprøven i etterkant. Vi samarbeider tett med enhet for fag- og yrkesopplæring i Tromsø kommune som sørger for god og relevant fagopplæring og tilgang på gode fagressurs.

Ønsker du å delta så kontakt enhetslederen din, frist for å melde seg på er 20. august!

Nordlys skrev en fin artikkel om dette som du kan lese her: Varme hender er vel og bra, men vi trenger også hoder til de hendene

For mer info om fagopplæring se Kompetansepluss fagopplæring