158 personer til jobb og utdanning!

Vi er fornøyde og glade for resultatene som har blitt skapt i første halvdel av 2023 ved hjelp av engasjerte og dyktige veiledere, samarbeid med næringslivet og målrettet jobbing fra de som har deltatt i våre programmer.

Publisert 06.07.2023

Gjennom de første seks månedene av 2023 har 158 personer som har deltatt i ulike programmer hos Ressurs fått jobb eller startet i utdanning.

135 personer har fått seg ny jobb eller kommet tilbake til tidligere jobb, mens 23 personer har startet på utdanning. Dette gir både en stor samfunnsøkonomisk gevinst og en bedre hverdag for alle de som har fått nye muligheter i jobb og utdanning.

Vi gratulerer dere som har fått muligheter og takker alle arbeidsgivere og samarbeidspartnere som har bidratt til å skape gode løsninger. Sammen bidrar vi til å minske utenforskapet og å skape arbeidskraft!