Velkommen til Ressurs!

Vi er klare for å ta i mot deg på en best mulig måte. Vi har en rekke tjenester, der vi tilpasser og skreddersyr opplegg for deg. Med et høyt kompetent veilederkorps, vil vi hjelpe deg til å finne muligheter i arbeidslivet. Du vil få din faste kontaktperson hele perioden hos oss, og vi vil gi deg tilgang til en rekke aktiviteter som bidrar til at du får økt innsikt i egne ressurser, ferdigheter og jobbmuligheter. Vi i Ressurs har et utstrakt nettverk, som bidrar til å øke dine jobbmuligheter.

Forberedelse til oppstart

Før du møter oss, kan det være hensiktsmessig at du reflekterer over følgende:

Samarbeid med NAV

Hvis du er søkt inn av NAV, inkluderer vi samarbeid med NAV ved oppstart, underveis og i avslutningen av programmet ditt. Slik kvalitetssikrer vi et best mulig innhold og fremdrift i ditt program. Underveis vil vi sende statusrapporter til NAV, samt sluttrapport når du er ferdig hos oss. Du vil få tilbud om å skrive dine egne refleksjoner, om du ønsker å gjøre det. Du vil også få tilbud om å evaluere tilbudet, slik at vi kan forbedre oss ved bruk av dine tilbakemeldinger. Vi håper du benytter denne anledningen.

Ris og ros

Vi ønsker hele tiden å forbedre oss og tar alle henvendelser på en profesjonell måte. Vi hører gjerne fra deg, både ris og ros. Du kan sende tilbakemelding ved å bruke "Ris og ros" knappen på førstesiden vår.

Innhold og plan

Nedenfor kan du lese litt mer om innholdet vi har. I oppstarten vil du og din veileder utarbeide en skreddersydd plan, som sikrer at du kommer i mål med dine ønsker.

Personvern og sikkerhet ifht. databehandling er ivaretatt ihht. GDPR krav.