Ekspertbistand

Sykefraværsoppfølging av enkeltansatte

Ekspertbistand er en del av IA-avtalen der målet er å forebygge og redusere sykefravær. Det er en tilskuddsordning der bedriften får fullfinansiert et tilbud som går ut over vanlig sykefraværsoppfølging. Ressurs leverer denne tjenesten.

Sykefravær og årsaker til sykefravær kan ofte være sammensatt og kompleks. For en arbeidsgiver kan det være vanskelig å vite hvor utfordringene ligger, og hva som skal til for å veilede arbeidstaker tilbake til jobb.

Sykefravær kan skyldes en rekke faktorer. Det kan være fysiske plager, samt belastninger og krav på og utenfor jobb, som påvirker helsen og overskuddet. Fravær fra arbeid kan også handle om unnlatte karrierevalg, faktorer ved arbeidsplassen, kompetanse og mestring, samt omstillinger og endringer.

Når kan Ekspertbistand brukes?

 • Når en ansatt har lange og/eller hyppige fravær
 • Når sykefraværet ikke løses gjennom arbeidsgivers normale oppfølging, og når situasjonen kan oppleves som fastlåst
 • Når andre tiltak eller støtteordninger ikke fører til løsning
 • Når det ikke vurderes som mulig å komme tilbake til nåværende stilling eller arbeidsgiver
 • Under en sykemeldingsperiode eller mellom sykemeldingsperioder
 • Når ansatt, arbeidsgiver og NAV er enige om at det er et fornuftig virkemiddel

Ressurs

 • har lang erfaring fra å jobbe med arbeidsinkludering, kartlegging, bistå i sykefraværssaker og finne gode løsninger for jobb
 • er godkjent av NAV arbeidslivssenter som leverandør av Ekspertbistand
 • har fysioterapeut som kan gjennomføre arbeidsplasskartlegging og bidra til tilrettelegging
 • tilbyr karriereveiledning og grundig informasjon om arbeidsmarkedet i de tilfeller karriereomstilling vurderes som et mulig utfall
 • har et stort nettverk av bedrifter med mulighet for utprøving i annen jobb ved behov
 • utarbeider en rapport til arbeidsgiver og arbeidstaker om årsak til sykefravær og forslag til tilbakeføring til arbeid

Hvordan går man frem?

 • Ansatt og arbeidsgiver må være enig i at Ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak
 • Arbeidsgiver har dialog med NAV arbeidslivssenter som godkjenner vilkårene for søknad
 • Arbeidsgiver søker om Ekspertbistand gjennom Altinn
 • Ressurs møter ansatt og arbeidsgiver og utarbeider en plan for samarbeidet
 • Plan for perioden gjennomføres sammen med ansatt, arbeidsgiver og andre naturlige involverte
 • Konkrete tiltak som skal følges opp av ansatt og arbeidsgiver avtales
 • Arbeidsgiver søker om refusjon av utgifter knyttet til bruk av Ekspertbistand

I Ressurs fokuserer vi på en helhetlig tilnærming når vi jobber med sykefravær. Vi er en nøytral og støttende veileder for begge parter, og har lang erfaring med å forstå utfordrende situasjoner.

FISK0167

Sitat fra arbeidsgiver: For oss var det veldig fint at noen andre kom inn. Begge de to ansatte forteller også om en fin opplevelse av prosessen. De ble anerkjent og vist respekt, men også stilt krav til. Ressurs Tromsø er der for begge parter, og ingen av oss opplevde at de tok noens «parti».

Ta kontakt dersom du har behov for mer informasjon eller vil drøfte din sak.

Malin Ariana Båtnes

Rådgiver
930 27 123
malin@ressurstromso.no

eller

Andreas Jensen

Rådgiver
482 51 003
andreas.jensen@ressurstromso.no

Marthe T. Borchgrevink

Leder kommersielle tjenester
93442924
marthe.borchgrevink@ressurstromso.no