← Digitalt jobbsenter

Utdanning og skolevalg

I dagens arbeidsliv forventes det at du innehar en kompetanse til å utføre arbeidet du skal gjøre. Det kan være alt fra ferdigheter, egenskaper, interesser, men det kan også bety formell kompetanse som du erverver deg gjennom utdanning og skole.

Vi hjelper deg som ønsker å starte på skole, eller som trenger hjelp til å finne ut hvordan og hva du ønsker. Vi hjelper deg som ikke har fullført eller har avbrutt utdanning, slik at du finner ut av hva som skal til for å fortsette på utdanningsvalget ditt. Vi er opptatt av at du gjør valg som er riktige for deg, og det er aldri for sent å gjøre nye valg. Våre veiledere har kunnskap om utdanningssystemet, ulike veier inn i utdanning og har bred erfaring med å finne mulige alternative veier til utdanning og jobb.

Vi har samlet noen fagressurser for deg, som vi bruker i veiledningen i utdanning og skolevalg.

Lær mer om utdanningssystemet i Norge, og få en oversikt over 6000 utdanninger og 600 yrker: Utdanning.no og Utdanningssystemet

På nettsidene til Troms og Finnmark Fylkeskommune kan du finne ut mer om videregående opplæring for voksne. Her vil du finne informasjon om hvem som kan søke, ordninger for voksne, samt ordninger for fag-, svenne- og kompetanseprøve.

Voksenrett:

Fagskolen i Troms har tilbud for deg som ønsker tekniske fag, maritime og marine fag, helse- og oppvekstfag, enten i Tromsø, Skjervøy eller Harstad. Mer informasjon finner du her.

Etter- og videreutdanning:

Se informasjon om etter- og videreutdanning her

Her finner du en oversikt over viktige datoer for deg som skal studere på universitet og høyskole: Oversikt søknadsfrister

Oversikt over videregående utdanning

Vilbli vil du finne alt som gjelder for videregående opplæring. Her finner du utdanningsprogrammer, fag, kompetansekrav, søknadsfrister og inntak. Du vil også finne informasjon om realkompetansevurdering.

Samordna opptak

Hos Samordna opptak kan du søke opptak til fagskoler, høgskoler og universiteter. Du finner informasjon også om opptakskrav og studieplasser.

Ung.no

Ung.no er en samleside for deg som er ung, og som skal starte din karriere. Her vil du finne informasjon om utdanning, søknadsfrister, hvordan søke skole, yrker og utdanningsvalg, kontaktinformasjon til videregående skoler. I tillegg er det en informasjonskanal for ungdoms rettigheter, muligheter og plikter utarbeidet av det offentlige.

Opplæringskontorer i Troms og Finnmark

Samarbeid med opplæringskontorer er viktig for deg som ønsker deg en fagutdannelse innen yrkesfag. Du finner her en komplett oversikt over alle fagopplæringskontorer i Troms og Finnmark, samt en oversikt over lærebedrifter. Informasjon finner du her.

Jobbtreff og utdanningsmuligheter