← Digitalt jobbsenter

Testing av ferdigheter i arbeidslivet

Arbeidslivet har forventninger til oss. Vi skal beherske norsk, ha grunnleggende forståelse for regning og kunne finne informasjon på internett. Vi skal også kunne gjøre enkle operasjoner som for eksempel sende epost, gi beskjed til offentlige myndigheter og kunne ta i bruk ulike verktøy som Word, PowerPoint, Excel o.l.

Vi benytter HRdir. (tidligere Kompetanse Norge) sine kartleggingsverktøy både ifht. tester og opplæringsprogram. Disse er kvalitetssikret med bruk av offentlige godkjente læreplaner. På deres nettsider vil du finne verktøy for å kartlegge dine ferdigheter som lesing, regning, muntlige og digitale ferdigheter.

Alle testene finner du her:

Test dine ferdigheter her

Lese- og/eller skrivevansker

Hvis du tror at du muligens har lese- og/eller skrivevansker, så tilbyr vi en mer omfattende test. Vi har sertifiserte rådgivere, som bruker screeningstester for å avdekke lese- og skrivevansker. Dette er et komplett kartleggings- og rådgivingssystem for å avdekke ditt fagnivå innen norsk, engelsk og matematikk. I gjennomføringen av testen, vil teksten bli lest opp og presentert skriftlig på skjermen samtidig. Du vil få øvingsoppgaver, der du får tilbakemelding fra veileder underveis. Resultatene foreligger umiddelbart etter endt testing. Ta kontakt med din veileder for vurdering om du har behov for dette.