← Digitalt jobbsenter

Språkopplæring for flerspråklige

For flerspråklige er gode ferdigheter i det nye landets språk (både muntlige og skriftlige) svært viktig for å sikre mulighet for jobb, fremme kulturell utveksling og
personlig utvikling. For mange voksne innvandrere er det imidlertid en stor utfordring å lære et nytt språk. Det er spesielt vanskelig for dem med liten eller ingen skolegang, som ikke kan lese eller skrive på sitt morsmål eller som leser og skriver på et lavt nivå. Vi vet også at norsk arbeidsliv kan være utfordrende å bli kjent med, og dette hjelper vi deg med å få bedre innsikt i.

Vi tilbyr tilpasset språkopplæring for deg som har lavt norsk språknivå, både i våre lokaler som kurs, og ute på arbeidsplassen med bruk av praktisk norskopplæring og bruk av digitale verktøy.

Språkveiledning