← Digitalt jobbsenter

Rettigheter og plikter i arbeidslivet

I samarbeid med LO tilbyr vi nettbasert kurs til deg som ønsker å lære mer om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker jf. gjeldende lovverk (Arbeidsmiljøloven). Vi gir en innføring i gjeldende lovverk, individuell arbeidsavtale, lønn, pauser, osv. Du vil kunne delta på enten livestream med en av våre instruktører eller få tilsendt undervisningsmateriell fra din veileder.

Les gjerne mer om dine rettigheter og plikter skrevet av Arbeidstilsynet: På jobb i Norge: Dine rettigheter og plikter (arbeidstilsynet.no)