← Digitalt jobbsenter

Opplæring i grunnleggende ferdigheter

Vi gir e-læringsstøtte opplæring i grunnleggende ferdigheter, med bruk av HR.dir. (tidligere Kompetanse Norge) e-læringsmoduler. Du vil få veiledning fra din veileder i forkant, underveis og i etterkant av gjennomføringen.

Bli bedre i lesing og skriving:
her

Tips til nettbibiliotek

Bli bedre i regning:
her

Bli bedre i muntlig norsk:
her

Bli bedre i yrkesnorsk:
her

Digitale ferdigheter:
Vi tilbyr opplæring i bruk av Word, bruk av internett, Teams, m.m. Vi har utviklet nettressurser til dette. Ta kontakt med din veileder for nærmere avtale.