← Digitalt jobbsenter

Dine jobbmuligheter

Det å utforske egne jobbmuligheter, kan være en spennende og krevende øvelse. Det kreves at man blant annet får kunnskap om hvor man finner ledige stillinger, og hvordan drive oppsøkende virksomhet ut mot aktuelle bedrifter/virksomheter.

Det er også viktig at du blir bevisst på ditt eget nettverk av tidligere kolleger, ledere, personlige nettverk, som du nå kan nyttiggjøre deg av. Her kan man for eksempel ta kontakt med nettverket, og forhøre seg om de vet om bedrifter som rekrutterer for tiden. I et presset arbeidsmarked kan det å være proaktiv, bruke sitt nettverk og drive oppsøkende virksomhet, være det som gir deg et konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet. Å kunne oppsøke potensielle arbeidsgivere, har derfor avgjørende betydning i jobbsøkerprosesser.

Arbeidsgivere bruker nettverk aktivt for å lete etter ny arbeidskraft og de bruker Ressurs som en naturlig rekrutteringspartner. Vårt nettverk av relasjoner vil nå være en del av dine muligheter fremover.

Vi tilbyr en rekke aktiviteter som vil være med på å skape en god jobbsøkerstrategi, skreddersydd for deg.