← Digitalt jobbsenter

Jobbintervjuet

Vi tilbyr nettbasert kurs i hvordan planlegge, gjennomføre og følge opp i etterkant av et jobbintervju.

Du vil kunne delta på enten live streaming med en av våre instruktører eller få tilsendt en lyd/bilde film fra din veileder. Vi tilbyr også trening på digitalt jobbintervju, der du vil kunne se ditt treningsintervju i etterkant. Din veileder vil bistå med tilbakemeldinger om du ønsker det. Du vil få økt bevissthet rundt hva man burde unngå og hva du burde gjøre mer av. Du vil få tips og råd til hvordan du teknisk gjennomfører intervjuet.